Handelsbetingelser

Handels- og Medlemsbetingelser


I TRIM - Tistrup modtages Dankort, Visa og ellers almindelige brugte kort i Danmark.


§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan TRIM - Tistrup forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til TRIM - Tistrup.

§2 Medlemsbetingelser
TRIM - Tistrup kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved Mobilepay/Nets-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for løbende medlemskab er løbende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til TRIM - Tistrup.

§5 Prisændringer
TRIM - Tistrup forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
TRIM - Tistrup kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen 6 timer før holdstart.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet TRIM - Tistrup ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af TRIM - Tistrup er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. TRIM - Tistrup tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det medlems eget ansvar at stoppe medlemskabet i TRIM Tistrup.

§11 Ferie
I tilfælde af ferie er det medlems eget ansvar at stoppe medlemskabet i TRIM Tistrup.


§12 Hold udbud
TRIM - Tistrup har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.